Err 4839035 - UPDATE 1045 - Syntax error: "[" unexpected in config - Contact webmaster: WebdesignVandaag Stamboomkoopmans.nl

1765-04-21 Marten Hendriks Koopmans en 1e Antje Johannes en 2e Rintske Bouwes Haagsma en 3e Akke Aukes Bakker

Marten Hendriks Koopmans, geboren in 1765 in Mildam. Hij is gedoopt op 21-04-1765 in Mildam. Marten is overleden op 18-05-1855 in Follega, Lemsterland, 90 jaar oud.
Notitie bij Marten: In registers familienamen 1811 mairie Oosterzee staat hij vermeld als Marten Hendriks Koopmans, woonachtig te Follega met 8 kinderen: Yke 24 j , Hendrik 22 j, Harke 20 j, Uiltje 13 j, Rimke 11 j, Bouwe 9 j, Jelle 7 j, Eelkjen 1 j. In 1813 wordt hij benoemd om de funktie van dorpsrechter waar te nemen (zie hieronder). Hij wordt in 1824 genoemd in de registers van notaris J.Jongbloed te Langweer als huisman (= Boer) te Follega. In 1835 staat hij vermeld bij notaris J.L.T.Waubert de Puiseau te Lemmer als bouwman te Follega bij de verkoop van paarden, vee en boerengereedschappen voor fl. 2156. 

Boekje Eastersee Simmer 2000 “Oosterzee in de Franse Tijd”:
“De Maire in de gemeente Oosterzee besluit op 3 november 1813, refererend aan het Reglement der Stemming: Den persoon van Marten Hendriks Koopmans word bij deze benoemd om den functie van Dorpsregter bij bovengenoemde stemming waar te nemen. Hij zal verpligt zijn vier vulle dagen voor de stemming alle floreenpligtigen bij huiskondiging de oproeping op den 9 november andermaal bekendmaken. Hij zal sorgdragen dat op den dag der stemming de klok driemaal gekliopt word: daarna tot stemming overgaan sonder vreemden toe te laten; tot dat einde sal hij persoon voor persoon ider tot stemming oproepen, de stembesoignes opnemen en ondertekenen, twee personen laten benoemen uit de presente stemmers tot overbrengen der verbalen en stembesoignes en zich in alles stoptelijk te gedragen aan bovengenoemde Reglement van Stemming De Dato den 13 febr. 1803 en word den overbrenging der verbalen en stembesoignes bepaald op woensdag, den 17 november des voormiddags om Elf uur”. Op 18 desimber 1815 makket de Schout fan´e gemeente Eastersee dy´t opheven wurde sil in list mei de tolve “meest aanzienlijkste en gegoedste personen” mei derop ek “raad” Merten H. Koopmans fan “vollega”.

Beroep: Bouwman , boer te Follega (1829)

Hij trouwde, 20 jaar oud, op 03-07-1785 in Oosterzee met de 34-jarige
Antje Johannes. Zij is gedoopt op 04-04-1751 in Oosterzee en Echten. Antje is overleden vóór 1797 in Follega, Lemsterland, ten hoogste 46 jaar oud.
Notitie bij Antje: bij huwelijk met Marten Hendriks afkomstig uit follega; weduwe van Gosse Tjebbes
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-07-1785 in Oosterzee Hervormde Gemeente.

Hij is weduwnaar van Rintske Bouwes Haagsma. Zij is geboren 27-09-1779 in Eesterga. Zij is gedoopt 17-10-1779 in Eesterga. Hij trouwde met haar op 12-02-1797 in Lemmer. Zij is overleden op 16-08-1806 in Follega , Lemsterland.

Hij trouwde met Akke Aukes Bakker , geboren op 09-09-1785 in Snikzwaag, Haskerland. Zij is gedoopt op 27-11-1785 in Broek. Akke is overleden op 04-04-1834 in Follega, Lemsterland, 48 jaar oud. Akke trouwde, 21 jaar oud, op 21-06-1807 in Lemmer met Marten Hendriks Koopmans, 42 jaar oud. Marten is geboren in 1765 in Mildam, zoon van Hendrik Martens Koopmans en Geertje Jelles. Hij is gedoopt op 21-04-1765 in Mildam. Marten is overleden op 18-05-1855 in Follega, Lemsterland, 90 jaar oud.

1765-04-21 Marten Hendriks Koopmans (Stamboomgegevens)

1765-04-21 Marten Hendriks Koopmans (Stamboomgegevens)

1751-04-04 Antje Johannes (Stamboomgegevens)

1751-04-04 Huwelijk van Marten Hendriks Koopmans en Antje Johannes

1751-04-04 Trouwregister van Marten Hendriks Koopmans en Antje Johannes

1779-09-27 Rintske Bouwes (Stamboomgegevens)

1797-02-12 Huwelijk van Marten Hendriks Koopmans en Rintske Bouwes

1785-09-09 Akke Aukes Bakker (Stamboomgegevens)

1807-06-21 Huwelijk van Marten Hendriks Koopmans en Akke Aukes Bakker

1834-04-04 Overlijden van Akke Aukes Bakker

1834-04-04 Overlijdensakte van Akke Aukes Bakker

1835-04-16 Notariele akte van Marten Hendriks Koopmans

1855-05-18 Overlijden van Marten Hendriks Koopmans

1855-05-18 Overlijdensakte van Marten Hendriks Koopmans