Err 4839035 - UPDATE 1045 - Syntax error: "[" unexpected in config - Contact webmaster: WebdesignVandaag Stamboomkoopmans.nl

1791-10-07 Harke Martens Koopmans en Ynskje Aukes Bakker

1791-10-07 Harke Martens Koopmans

1791-10-30 Doopregister van Harke Martens Koopmans

1788-11-08 Ynskje Aukes Bakker

1789-02-01 Doopregister van Ynskje Aukes Bakker

2  Harke Martens Koopmans, geboren op 07-10-1791 in Follega, Lemsterland. Hij is gedoopt op 30-10-1791. Harke is overleden op 24-12-1869 in Echten, Lemsterland, 78 jaar oud.
Notitie bij Harke: Hij woonde in 1825 tijdens de grote overstromingsramp van 4 februari in Echten. Hij moest met zijn gezin vluchten naar het grietenijhuis in Lemsterland waar de tweeling Auke en Anne op 8 februari werden geboren. Van de tweeling is Anne op 1 maart gestorven. (A.E.Klijnsma, lemsterland, blz 46).
Zijn naam komt 60 maal voor in de registers van notaris G.Zandstra te Balk, notaris T.S. van der Ley te Langweer en notaris J.L.T.Waubert de Puiseau te Lemmer. De transacties betreffen koop en verkoop van onroerend goed (veelal in Echten) maar ook hypotheek en geldvorderingen. Hij kocht in 1829 de herberg aan de ´Rijdtweg naar Heerenveen´ en aan de ´Middelturfvaart´ in Echten van de weduwe van Jonkheer Antoon Anne Andringa de Kempenaer, de Douarière Anna Maria Catharina van Ekenstein. Hij was als leraar werkzaam bij de familie Andringa de Kempenaer, werd later veenbaas en was bij zijn overlijden vice-voorztitter van de Groote Echtener Veenpolder. Vanaf 1846 was hij woonachtig in Lemmer maar in 1857 wederom in Echten. In 1851 verkocht hij een huis en schuur met herberg te Echten voor fl. 7000 aan zijn zoon Marten Harkes Koopmans te Echten. Eveneens in 1851 verkocht hij 2 huizen met land te Echten koopsom fl. 7000 aan zijn schoonzoon Meine Jans de Boer te Echten. In hetzelfde jaar verhuurde hij enige landerijen te Echten aan o.a. Meine Jans de Boer.

Beroep:

kastelein en veenbaas

Hij trouwde, 22 jaar oud, op 18-06-1814 in Lemsterland, Mairie Oosterzee met de 24-jarige
3  Ynskje Aukes Bakker, geboren op 08-11-1789 in Snikzwaag. Ynskje is overleden op 28-12-1852 in Lemmer, Lemsterland, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1852.
Notitie bij Ynskje: ook: Inskjen of Ynskjen Aukes Bakker

Kinderen van Harke en Ynskje uit dit huwelijk:

 1. Antje Harkes Koopmans, geboren op 04-05-1815 in Follega, Lemsterland. Antje is overleden op 29-07-1818 in Lemsterland, 3 jaar oud.
  II. Eelkje Harkes Koopmans(zie 1).
  III. Marten Harkes Koopmans, geboren op 28-07-1822 in Echten, Lemsterland. Marten is overleden op 08-09-1859 in Echten, Lemsterland, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1859. Marten trouwde, 21 jaar oud, op 10-03-1844 in Lemsterland met Frederica Hessels de Jong, ongeveer 19 jaar oud. Frederica is geboren omstreeks 1825 in Wognum en Wadway, dochter van Hessel Rintjes de Jong en Jacobje Nicolaas Koopmans. Zij trouwde later op 07-04-1861 in Lemsterland met Roelof Roelofs Moed.
  Notitie bij Frederica: zij trouwt na overlijden van Marten Harkes Koopmans met Roelof Roelofs Moedt te Echten.
  Beroep:
Winkelierster
 1. Anne Harkes Koopmans, geboren op 08-02-1825 in Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1825. Anne is overleden op 01-03-1825 in Lemsterland, 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1825.
  V. Auke Harkes (Auke) Koopmans, geboren op 08-02-1825 in Lemmer. Auke is overleden op 03-02-1881 in Lemsterland, 55 jaar oud.
  Notitie bij Auke: hij heeft gewoond in Lemmer, Franeker, Veenwouden, Zuidbroek, Hoogeveen (1870), Zaandam, Ilpendam (1881) en Purmerend (1884)
  Beroep:
opzichter bij de Staatsspoorwegen

Auke trouwde, 20 jaar oud, op 16-02-1845 in Lemsterland met Baukje Hessels de Jong, 18 jaar oud. Baukje is geboren op 07-08-1826 in Oosthuizen, dochter van Hessel Rintjes de Jong en Jacobje Nicolaas Koopmans. Baukje is overleden.
VI. Antje Harkes Koopmans, geboren op 09-07-1830 in Lemsterland. Antje is overleden op 07-02-1887 in Menaldumadeel, 56 jaar oud.
Beroep:

Winkelier en kastelein te Echten

Antje trouwde, 22 jaar oud, op 24-04-1853 in Lemsterland met Egbert Harmens Kluwer, 22 jaar oud. Egbert is geboren op 28-12-1830 in Lemsterland, zoon van Harmen Egberts Kluwer en Margje Everts Vaartjes. Egbert is overleden op 06-06-1877 in Ooststellingwerf, 46 jaar oud.
Beroep:

Winkelier en Kastelein te Echten (1870)

1814-06-18 Huwelijk van Harke Martens Koopmans en Ynskje Aukes Bakker

1814-06-18 Huwelijkregister van Harke Martens Koopmans en Ynskje Aukes Bakker

1814-06-18 Huwelijkakte van Harke Martens Koopmans en Ynskje Aukes Bakker

Echten is een dorp in de gemeente Friese Meren in de provincie Friesland (Nederland). Het ligt ten zuiden van het Tjeukemeer en heeft ongeveer 620 inwoners. Tot 01 januari 2014 behoorde Echten tot de gemeente Lemsterland. Het gemaal van Echten staat even ten noorden van het dorp Echten op de dijk van het Tjeukemeer en bemaalde de bedijkte Veenpolder.

Harke Martens Koopmans was Veenpolder bestuurslid en Vice-Voorzitter van het gemaal van Echten.

Voor meer informatie klik op de links hieronder.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemaal_Echten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Echten_(Friesland)

1852-12-28 Overlijden van Inskje Aukes Bakker

1852-12-28 Overlijdenakte van Inskje Aukes Bakker

1869-12-25 Overlijden van Harke Martens Koopmans

1869-12-25 Overlijdensakte van Harke Martens Koopmans