Err 4839035 - UPDATE 1045 - Syntax error: "[" unexpected in config - Contact webmaster: WebdesignVandaag Stamboomkoopmans.nl

<1670 Pieter Hendriks en Reyckie Jacobs

Pieter Hendricks (Koopmans) en Reyckie Jacobs trouwden voor 1670 , echtlieden te Wolvega 1675. In 1675 lenen Pieter Hendricks en Reyckie Jacobs te Wolvega 200 care. van Arent Barels te Oldeberkoop. De akte wordt mede getekend door Jacob Meynes en Jannis Martens Oosterhof. Zij zijn kansrijk als ouders van Hendrik Pieters. Niet alleen omdat dit echtpaar goede redenen heeft om een zoon Hendrik te noemen , maar vooral ook door vrouwennaam Reyckie die een variant op de naam Rieukje lijkt te zijn , welke naam thuis hoort in het voorgeslacht Koopmans . Uit dit huwelijk kennen we drie kinderen : 1 . Hendrik Pieters volg II. 2 . Jan Pieters die te Wolvega twee kinderen laat dopen : namelijk Marten 19-03-1699 en Jannes 02-07-1699. De kans dat hij de broer van onze Hendrik Pieters is lijkt groot omdat hij , evenals Hendrik , een kind Marten noemt . 3 . Dirk Pieters trouwt redelijk zeker op 27-09-1699 te Wolvega met Ette Claesen , beiden van Wolvega . Van dit echtpaar zijn in Weststellingwerf geen kinderdopen te vinden . Op 27-02-1720 wordt oom Jan Pieters te Wolvega aangesteld tot voogd over Reimcke , circa 22 en Claas circa 20 jaar , de weeskinderen van wijlen Dirk Pieters en Etjen Claesen. We treffen hier enerzijds de broers Jan en Dirk Pieters aan wat goed kan kloppen met wat we zoeken . Maar ook zijn dochter ” Riemcke ” wat vermoedelijk een verschrijving of foute lezing zal zijn van Rieukjen .

Bovenstaande gegevens zijn uitgezocht door Genealoog Ype Brouwers te Leeuwarden in opdracht van Sietse Jelle Koopmans. .