Err 4839035 - UPDATE 1045 - Syntax error: "[" unexpected in config - Contact webmaster: WebdesignVandaag Stamboomkoopmans.nl

1786-11-17 Yke (Ieke) Martens Koopmans en Kornelis Kerstes Jongsma

1786-11-17 Geboorteakte van Yke (Ieke) Martens Koopmans

1782-08-24 Kornelis Kerstes Jongsma

1815-04-25 Belijdenis van Yke (Ieke) Martens Koopmans

1815-04-25 Belijdenisregister van Yke (Ieke) Martens Koopmans

1849-04-24 Dagregister van Yke (Ieke) Martens Koopmans

1849-04-24 Overlijden van Yke (Ieke) Martens Koopmans

1849-04-24 Overlijdensakte van Yke (Ieke) Martens Koopmans