Err 4839035 - UPDATE 1045 - Syntax error: "[" unexpected in config - Contact webmaster: WebdesignVandaag Stamboomkoopmans.nl

1754-10-12 Jan Jacobs (Koopmans) en Sjoukje (Swaukjen) Innes (Visser)

1754-10-20 Doop van Jan Jacobs (Koopmans)

1759 Sjoukje (Swaukjen) Innes (Visser)

1787-05-20 Huwelijk van Jan Jacobs (Koopmans) en Sjoukje (Swaukjen) Innes

1795-11-20 Diaconie , rekeningboek ontvangsten Lemmer i.v.m. overlijden Jan Jacobs (Koopmans)

1812-02-12 Naamsregistratie Sjoukjen (Swaukjen) Ennis Visser